Pri naših naročnikih opravljamo varilska dela v proizvodnih halah. Izvajamo varjenje konstrukcij, cevi in  procesne opreme v skladu z mednarodnimi standardi. Naši varilci izvajajo varilska dela po naslednjih postopkih: 

  • 135 MAG postopek varjenja z navadno žico
  • 136 MAG postopek varjenja z polnjeno žico
  • 111 REO ročno, elektro obločno varjenje
  • 141 WIG/TIG črni material